Ninos Kindercoaching Zuidlaren Groningen en Assen

"Werk vandaag aan je plezier - Loesje"

Ik begeleid kinderen én hun ouders die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kern van mijn coaching is altijd: "Help mij het zelf te doen". Als kindercoach prikkel en stimuleer ik om eigen antwoorden te vinden op de problemen die er zijn. Kinderen kunnen last hebben van negatieve automatische gedachten die ik pretbedervers noem. Dit kan zich uiten in: 

-      Gedragsproblemen zoals boosheid, agressie of impulsief gedrag;

-      Faal en andere angsten, neerslachtige gevoelens of negatief zelfbeeld;

-      Last van de gevolgen van echtscheiding ouders;

-      Gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in de ander;

-      Relatieproblemen tussen de ouders en kind;

-      Pesten of gepest worden etc.  

Hoe kom je af van de pretbedervers?  

Tijdens het eerste gesprek met ouder en kind bespreken we wat het doel en de hulpvraag is. In de coachings gesprekken gaan we spelenderwijs op zoek naar de pretbederver en maken hem inzichtelijk. Hierdoor krijgt het kind zicht op zijn eigen gedrag, gevoelens, gedachten, kwaliteiten en mogelijkheden. Door het kind te stimuleren zelf een oplossing te zoeken voor zijn probleem vergroot dit zijn zelfvertrouwen en de kans van slagen. Er ontstaat vanuit het kind een oplossing op maat. Ik maak gebruik van gesprekken, rollenspelen, oefeningen, metaforen of andere methodieken om dit te bewerkstelligen. Door het verder ontwikkelen of aanleren van vaardigheden krijgt uw kind weer het plezier en vertrouwen om zichzelf te redden. 

Soms is 1 gesprek al voldoende om het gewenste resultaat te bereiken, soms hebben we meerdere sessies nodig. Klik hier voor een afspraak.

Als het kind problemen heeft met leren geef ik de training "Ik leer leren". Als leerproblemen de oorzaak zijn van sociaal-emotionele problemen, dan is een traject met de kernvisie methode geschikt. Ik leer leren is met name voor de bovenbouw en voortgezet onderwijs. De kernvisie methode is voor kinderen vanaf groep 3 (ongeveer 7 jaar) . Hier kun je meer lezen over Ik leer leren, Hier meer over de kernvisie methode