Niños Kindercoaching

Wereldspel

Het Wereldspel zet ik in als non-verbaal onderzoeksinstrument. Dat betekent dat het kind er niets bij hoeft te zeggen. Het wereldspel is bedoeld als een preventief en oriënterend onderzoek. Het kan ingezet worden in combinatie met andere onderzoeken of alleen om te kijken of een kind een voorkeur heeft voor beelddenken of taaldenken.


Hoe ziet dit onderzoek eruit:

Ouder en kind komen bij mij in de praktijk. Een kind krijgt maximaal 20 minuten om een dorp te bouwen. Het dorp bestaat uit 167 elementen verdeeld in categorieën. Bij de beoordeling van het dorp komen 3 vaste aspecten aan de orde:


  1. uit de vormgeving van het gebouwde dorp komt naar voren of het kind zijn informatie verkrijgt en verwerkt als beelddenker of als taaldenker
  2. kinderen laten een aantal persoonlijkheidskenmerken zien aan de hand van het gebouwde dorp
  3. het eindproduct "het dorp" geeft inzicht in de cognitieve ontwikkeling


De uitkomst is een uitgangspunt voor een verder traject.


De bedenkster van het wereldspel Nel Ojemann

Nel Ojemann (1914-2003) herkende zichzelf in de problematiek omtrent het beelddenken. Zelf ondervond zij problemen als 6 jarig meisje om het lezen voor elkaar te krijgen terwijl zij toch een intelligente leerling was. Later toen zij een Montessori-leerkracht op een school in Bussum was is zij aan de slag gegaan om een non-verbaal testinstrument te zoeken. Zij vindt dit in het Wereldspel. In 1966 studeerde Nel af in de Pedagogiek en Psychologie en werd zij benoemd aan de Rijksuniversiteit van Groningen op de afdeling Onderwijskunde. In 1990 startte zij met Bureau Ojemann. Door middel van een individueel Onderwijskundig Onderzoek beelddenken te diagnosticeren. In 1999 richtte Nel Ojemann samen met Hester Brouwer de Ojemann Stichting op met als doel haar eigen gedachtegoed te bewaren. Anneke Bezem heeft bij Nel haar opleiding gevolgd. Zij probeert het gedachtegoed van Nel Ojemann omtrent beelddenken en het Wereldspel zorgvuldig uit te dragen.


Hier lees je meer over Nel Ojemann en haar wereldspel.


Ik heb de opleiding Beeld en Brein Master bij Anneke van Bureau Bezem gevolgd.


Hoe nu verder?

Als je denkt dat ik iets voor jou kan betekenen kom ik graag in contact. Je kunt mij bellen op nummer 050 - 2113690. Mailen mag natuurlijk ook.