Niños Kindercoaching

"Met mijn gedachten ergens anders -ben ik altijd overal -Loesje


De Kernvisiemethode

Sinds 2019 ben ik Kernvisiecoach. Ik heb deze opleiding gedaan omdat ik ervaren heb dat rechtsgeoriënteerde kinderen (beelddenkers, kinderen met add, adhd of met dyslexie) vastlopen in het onderwijs. Ze lezen spellend- of radend, hebben spellingsproblemen, automatiseringsproblemen en problemen bij rekenen en/of de tafels. Deze kinderen hebben een laag zelfbeeld, zijn gefrustreerd en zitten niet lekker in hun vel. Soms zelfs met fysieke klachten zoals buik- en/of hoofdpijn. School vinden ze ook niet leuk en van ouders hoor ik vaak "er zit meer in maar het komt er niet uit".


Ons onderwijssysteem is gericht op taaldenkende (linksgeoriënteerde) leerlingen. De lesstof wordt via woorden en zinnen door de leerkracht aangeboden. Er wordt met opbouw gewerkt, veel geoefend en herhaald wat goed past bij deze kinderen. De linker hersenhelft vraagt niet waarom iets zo moet. Door analyse ontdekt het kind de patronen en valt alles logisch op zijn plaats. Doordat het kind het een paar keer doet, worden de hersenpaden aangelegd en komt een stapje verder met het denkproces. Het onderwijs is op deze manier gestructureerd en makkelijk in een methode te vatten.


Rechts georiënteerde leerlingen hebben juist moeite om informatie in tijd en volgorde te verwerken. Ze horen en zien de woorden niet met hun afzonderlijke letters maar ervaren beelden die vertellen wat het woord betekent. Het ene beeld volgt niet op het andere beeld maar is organisch met elkaar verbonden en gaat alle kanten op. Deze leerlingen bouwen in hun hoofd een beeld op van de gewenste actie, opdracht of een feit. Pas dan kunnen ze verder. Ook missen ze daardoor vaak de achterliggende bedoeling en nemen taal vaak letterlijk. Ze moeten dingen eerst begrijpen, toepassen en het is voor hen nodig dat ze uitgelegd krijgen waarom dingen geleerd moeten worden. Om het groter geheel compleet te krijgen.


Voor gebeurtenissen in het verleden hebben ze een ijzersterk geheugen. Vaak al op jonge leeftijd weten ze zich dingen uit het verleden haarscherp te herinneren. Dit komt doordat het gehele plaatje van de situatie wordt opgeslagen met alle bijbehorende informatie omdat alle zintuigen meedoen.


Als het vervolgens niet lukt op school raken ze gefrustreerd, krijgen faalangst en ontwikkelen sociaal emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Kinderen verliezen het plezier om naar school te gaan en hebben lage schoolprestaties.


De Kernvisiemethode is ontwikkeld voor rechtsgeoriënteerde leerlingen waardoor ze snel veel zelfvertrouwen krijgen. Zo worden sociaal emotionele problemen en/of gedragsproblemen verholpen of nog liever voorkomen. Met een verwijzing van de huisarts wordt de Kernvisiemethode vergoed door jouw gemeente. Ouder en kind komen één keer in de drie weken in de praktijk, totaal 10 maal. Kinderen leren diverse technieken om informatie visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Het kind ervaart eigenaarschap en krijgt weer plezier in school.


Graag vertel ik je meer over de goede resultaten en mogelijkheden. Je kunt mij daarvoor bellen op nummer 050 - 2113690. Mailen mag natuurlijk ook.


De Kernvisiemethode is ontwikkeld door Wim Bouwman. Klik hier voor meer informatie.


Ben je een verwijzer klik hier.