Niños Kindercoaching
Niños Kindercoaching

SAVE UP TO 70%

Niños Kindercoaching

Save up to 70% on all sneakers

LIMITED STOCK

“This is a paragraph that you can use to type in a quote from one of your previous or current customers. In this way you can prove your qualifications to your visitors”


Name of reviewer

“This is a paragraph that you can use to type in a quote from one of your previous or current customers. In this way you can prove your qualifications to your visitors”


Name of reviewer

“This is a paragraph that you can use to type in a quote from one of your previous or current customers. In this way you can prove your qualifications to your visitors”


Name of reviewer

"Leren doe je met vallen en opstaan -Waarom moet ik er dan altijd bij zitten -Loesje


Leerproblemen

Het kan zijn dat je kind de stof minder snel begrijpt dan klasgenoten. Als je kind moeite heeft met het onthouden, lezen en leren is er misschien sprake van een leerprobleem. Je kind kan ook problemen hebben met leren omdat het geen motivatie heeft of een vak saai vindt. Als de stress op school zo hoog oploopt dat je kind vastloopt en zijn zelfvertrouwen verliest, heeft het niet meer de energie om zich te ontwikkelen. Jouw kind is dan alleen maar bezig met overleven. Tijd voor hulp.


Als een kind leerproblemen heeft kan dat veel verschillende oorzaken hebben:


  • concentratie
  • beelddenker/rechtsgeoriënteerde leerling
  • oogsamenwerkingsprobleem
  • dyslexie


Beeldenkers en de kernvisiemethode

Waarom zijn er kinderen die niet mee kunnen komen op school? We krijgen dankzij de wetenschap steeds meer kennis over de werking van het brein. De linkerhersenhelft is het analytische gedeelte van het brein en denkt in details, woorden en volgorde. Dit sluit aan bij het onderwijs. Bij een beelddenker, de rechtsgeoriënteerde leerling, is de rechterhersenhelft dominant. De rechterhersenhelft kijkt naar het geheel, alles is organisch met elkaar verbonden en het één volgt niet op het ander, maar is naast elkaar. Alles gaat alle kanten op.


Als een beelddenker vastloopt op school kan er sprake zijn van "geen match" tussen het leeraanbod en de leerstijl. De manier waarop het kind informatie aangeboden krijgt en verwerkt sluit simpel weg niet goed aan. De rechtsgeoriënteerde leerling verwerkt informatie via beelden en gevoel en vanuit overzicht. Als je met dit uitgangspunt aan de slag gaat, lukken veel dingen ineens wel.


Met de Kernvisiemethode leer ik kinderen met beelden en gevoel te leren. Dit resulteert in meer zelfvertrouwen en betere schoolprestaties. Jouw kind wordt sociaal en emotioneel sterker. Bij een verwijzing van de huisarts wordt de Kernvisiemethode vergoed door de gemeente. Hierover geef ik graag meer informatie.


Problemen met lezen

Een oogsamenwerkingsprobleem is een onzichtbare oorzaak bij veel lees-, spelling- en concentratieproblemen .

Lezen begint met het zien van woorden. Het is noodzakelijk dat de ogen goed samenwerken. Als dit niet zo is kan het kind woorden of een gedeelte van een woord missen of veranderen. Deze kinderen bouwen daardoor een zwak woordbeeld op en kunnen niet snel lezen. Ze blijven spellend en hakkelend lezen en dat kost veel energie en concentratie. Ook is er geen energie meer om te begrijpen wat het leest en het tekstbegrip zal zwak zijn. Lezen vinden ze ook niet leuk.


Met een Bioptor is vast te stellen of er sprake is van een oogsamenwerkingsprobleem. Door het volgen van de visuele training wordt het probleem vermindert of verholpen. De training bestaat uit het trainen van de oogspieren en oogbewegingen en het trainen op het VOR-systeem op een speciale trampoline. Thuis iedere dag kort oefenen geeft al snel resultaat. De training duurt tussen de 8 en 10 weken. Je kunt mij mailen of bellen voor meer informatie.


Groep 8 en ik leer leren

Veel kinderen weten niet hoe ze moeten leren en welke leerstijl het beste bij hun past. "Ik leer leren" is een training voor kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. Je krijgt handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Het doel van de training is het opsporen van leerblokkades en belemmeringen. Daarnaast leer je om te gaan met concentratieproblemen, faalangst en gebrek aan motivatie en natuurlijk plannen! Er worden helpende leerstrategieën aangereikt en je krijgt inzicht in je eigen leermogelijkheden.


"Ik leer leren" is een leuke en laagdrempelige training waar je veel aan hebt. Kinderen krijgen een mooie opstap naar het voortgezet onderwijs. Als je denkt dat ik iets kan betekenen kom ik graag in contact. Je kunt mij bellen op nummer 050 - 2113690. Mailen mag natuurlijk ook. 

Wereldspel

Het Wereldspel zet ik in als non-verbaal onderzoeksinstrument. Dat betekent dat het kind er niets bij hoeft te zeggen. Het wereldspel is bedoeld als een preventief en oriënterend onderzoek. Het kan ingezet worden in combinatie met andere onderzoeken of alleen om te kijken of een kind een voorkeur heeft voor beelddenken of taaldenken.


Hoe ziet dit onderzoek eruit:

Ouder en kind komen bij mij in de praktijk. Een kind krijgt maximaal 20 minuten om een dorp te bouwen. Het dorp bestaat uit 167 elementen verdeeld in categorieën. Bij de beoordeling van het dorp komen 3 vaste aspecten aan de orde:


  1. uit de vormgeving van het gebouwde dorp komt naar voren of het kind zijn informatie verkrijgt en verwerkt als beelddenker of als taaldenker
  2. kinderen laten een aantal persoonlijkheidskenmerken zien aan de hand van het gebouwde dorp
  3. het eindproduct "het dorp" geeft inzicht in de cognitieve ontwikkeling


De uitkomst is een uitgangspunt voor een verder traject.


De bedenkster van het wereldspel Nel Ojemann

Nel Ojemann (1914-2003) herkende zichzelf in de problematiek omtrent het beelddenken. Zelf ondervond zij problemen als 6 jarig meisje om het lezen voor elkaar te krijgen terwijl zij toch een intelligente leerling was. Later toen zij een Montessori-leerkracht op een school in Bussum was is zij aan de slag gegaan om een non-verbaal testinstrument te zoeken. Zij vindt dit in het Wereldspel. In 1966 studeerde Nel af in de Pedagogiek en Psychologie en werd zij benoemd aan de Rijksuniversiteit van Groningen op de afdeling Onderwijskunde. In 1990 startte zij met Bureau Ojemann. Door middel van een individueel Onderwijskundig Onderzoek beelddenken te diagnosticeren. In 1999 richtte Nel Ojemann samen met Hester Brouwer de Ojemann Stichting op met als doel haar eigen gedachtegoed te bewaren. Anneke Bezem heeft bij Nel haar opleiding gevolgd. Zij probeert het gedachtegoed van Nel Ojemann omtrent beelddenken en het Wereldspel zorgvuldig uit te dragen.


Hier lees je meer over Nel Ojemann en haar wereldspel.


Ik heb de opleiding Beeld en Brein Master bij Anneke van Bureau Bezem gevolgd.


Hoe nu verder?

Als je denkt dat ik iets voor jou kan betekenen kom ik graag in contact. Je kunt mij bellen op nummer 050 - 2113690. Mailen mag natuurlijk ook.